Wysłany przez:

Businessman Training

10 lat na rynku usług szkoleniowych to ponad kilkaset zrealizowanych projektów, tysiące przeszkolonych osób, zrealizowanych godzin szkoleniowych. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich naszych osiągnięć dlatego pokazujemy nasz dorobek w „pigułce”.

Projekty własne dofinansowane z funduszy unijnych:

  • projekt pt. „Komputerowe Prawo Jazdy – szansą na lepsze jutro”  Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Szkolenie skierowane było do 190 ...
Czytaj więcej →
0