AUTODESK MAYA – POZIOM ZAAWANSOWANY

Modelowanie, animacja, symulacja zjawisk atmosferycznych, filmowe efekty specjalne, dynamika ciał stałych, gazów i cieczy, modelowanie i animowanie tkanin, realistyczne oświetlenie i równie realistyczny rendering w module Mental Ray… Projektowanie i wizualizowanie produktów przemysłowych, samochodów, motocykli, pojazdów latających i pływających… Teksturowanie 2D i 3D  – w programie zaawansowanego szkolenia z obsługi programu Maya pełen zestaw tematów do wyboru. Sam zaprojektuj swój kurs i rozwijaj umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie!

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 3 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 24 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych

pdf ZOBACZ PROGRAM – AutoDesk Maya – poziom zaawansowany