Szkolenia z zakresu sprawnej i efektywnej obsługi programów wchodzących w skład pakietów biurowych MS Office oraz OpenOffice.org.

Bazy danych MySQL

Bazy danych stanowią dziś integralną część większości systemów informatycznych. Niezależnie, czy mówimy o serwisach internetowych czy o aplikacjach wewnątrz firmy, musimy wziąć pod uwagę, iż zwykle najistotniejsze są właśnie informacje, które te systemy przetwarzają. Dlatego też, położenie nacisku na bazę danych podczas projektowania oraz implementacji oprogramowania, staje się często kluczowym elementem, mającym wpływ na jej kształt, wydajność oraz możliwości rozwoju w przyszłości.

Niniejsze szkolenie, skierowane do programistów oraz projektantów systemów informatycznych, pozwoli na efektywne zapoznanie się ze specyfiką oraz możliwościami jednego z najprężniej rozwijających się RDBMS na rynku – a mianowicie MySQL. Wiedza ta znacząco wpłynie na jakość tworzonych przez nich aplikacji oraz będzie dodatkowym atutem w ich „arsenale programisty”.

 

Cel Szkolenia:

 • zrozumienie zasady działania systemów RDBMS;
 • instalację systemu MySQL na platformie Linux lub Windows;
 • podstawową konfigurację serwera MySQL;
 • zarządzanie użytkownikami i dostępem do określonych elementów bazy danych (kwestie bezpieczeństwa, istotne z punktu widzenia projektanta bazy i aplikacji);
 • projektowanie oraz implementację relacyjnych baz danych;
 • modyfikację oraz import/eksport danych;
 • zaawansowane programowanie w języku SQL, pozwalające m.in. na pobieranie informacji w postaci gotowej do prezentacji końcowym użytkownikom aplikacji;
 • generowania złożonych raportów przy użyciu języka SQL;

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 1 800,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 2 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 24 godziny zegarowe zajęć praktycznych i teoretycznych.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do systemów RDBMS.
 2. Instalacja serwera MySQL w systemie Linux lub Windows.
 3. Struktura katalogów i plików MySQL.
 4. Podstawowa konfiguracja i uruchamianie serwera MySQL.
 5. Zarządzanie serwerem: mysqladmin.
 6. Klient MySQL:
 • łączenie z serwerem;
 • praca przy pomocy klienta;
 • import skryptów;
 1. Struktura relacyjnej bazy danych. Tworzenie bazy danych.
 2. Podstawowe typy tabel w MySQL oraz ich właściwości.
 3. Typy pól w MySQL oraz ich właściwości.
 4. Indeksy.
 5. Tworzenie, usuwanie, zmiana tabel. Konwencje nazewnictwa tabel i pól.
 6. Język SQL i operacje na danych:
 • wstawianie (INSERT);
 • pobieranie (SELECT);
 • ograniczanie zwracanych wyników: WHERE, AND, OR, IN, LIMIT ;
 • usuwanie i aktualizacja (DELETE, UPDATE);
 • złączenia;
 • funkcje agregujące: SUM, AVG, COUNT, inne;
 • grupowanie: GROUP BY;
 • sortowanie : ORDER BY;
 • instrukcje warunkowe w MySQL;
 • przydatne funkcje: MD5, CONCAT, DATE_SUB, ROUND, SUBSTR, inne;
 • podzapytania;
 • tworzenie złożonych zapytań;
 • transakcje;
 1. Projektowanie relacyjnych baz danych.
 • podstawowe zasady projektowania;
 • typy relacji: jeden do wielu, wiele do wielu;
 • więzy integralności;
 • ćwiczenia;
 1. Administracja użytkownikami MySQL. Określanie praw dostępu do określonych elementów bazy danych. Bezpieczeństwo.
 2. Import/eksport danych.
 3. Zaprojektowanie własnej bazy danych oraz tworzenie na jej podstawie raportów. Są to zadania praktyczne, podsumowujące zdobyte umiejętności.