Szkolenia z zakresu sprawnej i efektywnej obsługi programów wchodzących w skład pakietów biurowych MS Office oraz OpenOffice.org.

 1. MS Word – poziom podstawowy

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • Podstaw pracy z programem MS Word, w tym:
  • formatować wprowadzony do edytora tekst
  • tworzyć i formatować tabele i wizytówki
  • adresować koperty
  • wstawiać do dokumentu autokształty
  • przygotować dokument do druku
  • wstawiać do dokumentu symbole niedostępne z klawiatury

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 400,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

PROGRAM

Microsoft Office Word

Pisanie prostego tekstu

 • pisanie polskich liter (ściółka, źdźbło)
 • zmiana rozmiaru marginesów
 • zmiana wyrównania tekstu

Pisanie komunikatu – ćwiczenie

 • zmiana rozmiaru czcionki
 • zmiana orientacji strony

Indeks górny i dolny (900 12m2 H2SO4)

Pisanie podania o przyjęcie do pracy – ćwiczenie

 • układanie i formatowanie tekstu na stronie

Pisanie upomnienia – ćwiczenie

 • rozstrzelenie
 • odstępy między wierszami

Przygotowywanie karty gwarancyjnej – ćwiczenie

 • rysowanie linii w dokumencie
 • używanie „miękkich enterów” i „twardych spacji”

Przygotowywanie umowy kupna/sprzedaży – ćwiczenie

 • justowanie tekstu

Drukowanie adresów na kopertach C6 i C5

Tabelki

 • wstawianie tabeli do dokumentu
 • rysowanie tabeli
 • scalanie komórek
 • zmiana kierunku tekstu
 • wyrównanie tekstu w tabeli

Inicjał

 • dopasowywanie rodzaju czcionki

Etykiety, wizytówki

 • dzielenie kartki za pomocą etykiet
 • wstawianie i formatowanie rysunków WordArt
 • kopiowanie i wklejanie komórek

Kolumny

 • tekst kolumnowy z materiałów pomocniczych
 • zmiana rozmiaru kolumn i odstępów między kolumnami

Numerowanie stron dokumentu, drukowanie żądanego zakresu stron

Szablony

 • zapisywanie dokumentu jako szablon na przykładzie papieru firmowego

Przykładowe CV

 • przypomnienie sposobów układania i formatowania tekstu

Wypunktowanie i numerowanie

 • wykonywanie list numerowanych z podpunktami
 • konspekty numerowane

Schemat blokowy

 • rysowanie autokształtów
 • wstawianie pola tekstowego do dokumentu

Paragrafy i symbole

 • wstawianie symboli, których nie ma na klawiaturze

 

 1. MS Excel – poziom podstawowy

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • Podstaw pracy z programem MS Excel, w tym:
  • tworzyć i formatować tabele
  • wykonywać proste obliczenia w arkuszu
  • tworzyć i formatować wykresy
  • sortować i filtrować
  • pracować na kilku arkuszach jednocześnie

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 400,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

PROGRAM

Microsoft Office Excel

Wprowadzenie do programu MS Excel

 • kopiowanie komórek
 • metoda przeciągania
 • ustawienie elementów na stronie

Działania matematyczne – budowa formuł

 • wyliczanie
 • podstawowe działania matematyczne w MS Excel

Zestawienie wydatków – ćwiczenie

 • autosumowanie zakresów komórek
 • formatowanie nagłówka tabeli
 • obramowanie tabeli
 • format walutowy

Tabela wynagrodzeń – ćwiczenie

 • powtórzenie wiadomości zdobytych w poprzednim ćwiczeniu
 • zawijanie tekstu w komórce
 • obliczanie średniej
 • wpasowanie elementów w stronę

Magazyn budowlany – ćwiczenie

 • interpretacja graficzna danych umieszczonych w tabeli np. za pomocą wykresu kolumnowego
 • cieniowanie komórek
 • modyfikacje w wykresie

Opłaty telefoniczne –  ćwiczenie

 • scalanie komórek
 • indeks górny

Ćwiczenia

 • regulacja szerokości zakresu kolumn
 • koperta (format komórki)
 • kopiowanie bloku komórek
 • formatowanie osi wykresu
 • zastosowanie etykiet kategorii osi X oraz zmiana skali na osi Y
 • blokowanie komórek (usztywnianie), profesjonalnie – adres bezwzględny
 • wklejanie specjalne

Sortowanie i filtrowanie danych

 • sortowanie danych
 • filtrowanie na podstawie autofiltru
 • wykorzystanie filtra niestandardowego

Praca na wielu arkuszach

 • praca na tabelach umieszczonych na kilku arkuszach
 • operacje na danych umieszczonych na różnych arkuszach (np. podsumowanie)
 • zmiana nazwy arkusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MS Power Point – poziom podstawowy

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • Podstaw pracy z programem MS Power Point, w tym:
  • tworzyć podstawowe prezentacje wzbogacające przeprowadzane wykłady i seminaria
  • wykorzystywać narzędzia programu MS PowerPoint
  • uatrakcyjniać prezentację wykorzystując animacje, elementy graficzne
  • przygotowywać prezentację do druku

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 400,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Podstawowe informacje nt. tworzenie prezentacji multimedialnych
 • schemat działania prezentacji
 • różne sposoby zapisu prezentacji
 1. Tworzenie nowej prezentacji
 2. Slajdy
 • tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów
 • układ slajdu
 • formatowanie tła slajdu
 1. Elementy graficzne
 • pliki graficzne – wykorzystanie grafiki z Internetu oraz zasobów biblioteki ClipArt
 • diagramy
 • napisy ozdobne – Wordart
 • wzory matematyczne
 • pliki
 1. Tabele i wykresy
 • wstawianie tabel i wykresów w programie PowerPoint
 • formatowane tabel i wykresów
 • osadzanie tabel i wykresów z programu MS Excel
 1. Animacje
 • przejścia między slajdami
 • animacje dla elementów slajdu
 • określanie kolejności animacji elementów slajdu
 • animowanie wykresów, diagramów
 1. Elementy organizacyjne
 • nagłówek i stopka
 • nr slajdu
 • data i godzina
 1. Drukowanie
 • slajdy
 • materiały informacyjne
 • notatki

 

 1. MS Word – poziom średniozaawansowany

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • Pracy z programem MS Word, w tym:
  • formatować wprowadzony do edytora tekst
  • wstawiać do dokumentu grafikę, diagramy, wykresy
  • wstawiać do dokumentu symbole niedostępne z klawiatury
  • tworzyć korespondencję seryjną

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 500,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Przypomnienie podstaw programu Microsoft Word.
 2. Interfejs programu Word. Tworzenie zawartości.
  • Wprowadzanie tekstu, symboli, znaków specjalnych.
  • Wyszukiwanie i zamiana tekstu
 1. Wstawianie i praca z grafiką. Diagramy. Wykresy. Zrzuty ekranu.
 1. Tabele i listy
 • Tabele, wstawianie i modyfikowanie.
 • Listy – numerowane, wypunktowane.
 1. Podstawowe formatowanie tekstu.
 • Formatowanie tekstu, akapitów, stron.
 • Nagłówek i stopka dokumentu, typowe przypadki użycia.
 1. Style w dokumencie. Tworzenie i zapisywanie własnych stylów.
 2. Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony.
 3. Wpisywanie równań matematycznych.
 4. Korespondencja seryjna.
 5. Drukowanie i jego opcje.
 6. Szablony dokumentów.
 7. Zapisywanie dokumentów w określonych formatach dla wybranych użytkowników i sytuacji.

 

 

 

 

 

 

 1. MS Excel – poziom średniozaawansowany

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • względnego i bezwzględnego adresowania komórek
 • korzystać z zaawansowanych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych
 • łączenia funkcji
 • pracy z formatem daty i czasu
 • sortować, filtrować, tworzyć i modyfikować zaawansowane wykresy
 • tworzyć proste makra usprawniające pracę z programem
 • umiejętności zarządzania danymi

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 500,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Funkcje
  • budowa funkcji
  • parametry
  • funkcje bez parametrów
  • składnia
 1. Funkcje matematyczne i statystyczne
  • SUMA(), ŚREDNIA(), MAX(), MIN()
  • SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI()
  • LICZ.PUSTE(), ILE.NIEPUSTYCH(), ILE.LICZB()
  • RZYMSKIE()
 1. Funkcje logiczne
  • JEŻELI()
  • LUB(), ORAZ()
  • CZY.BŁĄD()
 1. Funkcje daty i czasu
  • CZAS(), DATA(), DZIŚ(), TERAZ()
  • MIESIĄC(), ROK(), DZIEŃ()
 1. Funkcje tekstowe
  • LITERY.MAŁE(), LITERY.WIELKIE(), Z.WIELKIEJ.LITERY()
  • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY()
  • ZŁĄCZ.TEKSTY(), PORÓWNAJ(), T()
 1. Sortowanie i filtrowanie danych
  • kryteria sortowania
  • autofiltry
 1. Tworzenie i modyfikacja wykresów
  • zmiana wyglądu wykresu
  • konfiguracja osi i etykiet
  • wykresy kombinowane
  • wykresy 3D
 1. Prezentacja danych
  • organizacja danych w arkuszu
  • ukrywanie/odkrywanie kolumn i wierszy
  • ukrywanie/odkrywanie linii siatki
  • ukrywanie/odkrywanie arkuszy
  • blokowanie arkuszy
  • narzędzie Sumy częściowe
 1. Zagnieżdżanie funkcji
  • łączenie funkcji
 1. Zarządzanie danymi
  • nazywanie bloków komórek
  • formatowanie warunkowe
  • wklejanie specjalne
  • import danych ze źródeł zewnętrznych
 1. Makropolecenia
  • rejestracja makr przy użyciu interfejsu programu Microsoft Office Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MS Power Point – poziom średniozaawansowany

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • zasad projektowania prezentacji
 • wykorzystywać narzędzia programu MS PowerPoint na poziomie średniozaawansowanym
 • uatrakcyjniać prezentację wykorzystując animacje, elementy graficzne, wykresy
 • przygotowywać prezentację do druku

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 500,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Zasady projektowania prezentacji
 • zasady projektowania slajdów
 • dobór kolorów
 • odpowiedni dobór czcionek
 • rozmieszczenie elementów na slajdzie
 • grafika
 • pozostałe zasady
 1. Praca ze slajdami
 • tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów
 • układ slajdu
 • formatowanie tła slajdu
 1. Grafika w prezentacji
 • dobór grafiki
 • narzędzie do usuwania tła z obrazów
 • korekcja jasności, kolorów i efekty artystyczne
 • efekty graficzne: poświaty, odbicia i przekroje
 • kompresja grafiki
 1. Infografika – tworzymy przejrzyste wykresy i diagramy
 • narzędzia SmartArt: diagramy pokazujące relacje, procesy, hierarchię
 • tworzenie wykresów
 • osadzanie wykresów i diagramów z innych programów (np. MS Excel)
 1. Elementy multimedialne w prezentacji
 • dźwięk jako tło muzyczne
 • dźwięk odtwarzany na żądanie
 • wstawianie plików wideo – odtwarzanie automatyczne i na żądanie
 1. Modyfikowanie i tworzenie własnych szablonów (projektów)
 • wykorzystanie wzorca slajdów,
 • umieszczanie elementów graficznych w szablonie prezentacji
 1. Przygotowanie materiałów dla słuchaczy
 • materiały informacyjne dla słuchaczy (wydruk)
 • zapis slajdów jako plików graficznych
 • zapis prezentacji jako pliku wideo

 

 1. MS Word – poziom zaawansowany

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • korzystać z zaawansowanych funkcji programu MS Word
 • wstawiać do dokumentu nagłówki, stopki i przypisy
 • wykorzystywać narzędzie do korespondencji seryjnej
 • projektować formularze
 • chronić dokumenty przed kopiowaniem
 • rejestrować zmiany wprowadzane w dokumencie
 • usprawniać pracę z edytorem wykorzystując makra

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 600,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1000,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Praca z dokumentem
  • nagłówek i stopka
  • indeksy(opcjonalnie)
  • spis treści
  • podpisy
  • odsyłacze
  • przypisy dolne i końcowe
  • zakładki
 1. Tabele
  • import danych do tabel z innych źródeł
  • powtarzanie nagłówków tabel
  • konwersja tekstu na tabele i odwrotnie
  • proste działania matematyczne w tabelach
 1. Style
  • wykorzystanie stylów
  • tworzenie własnych stylów i szablonów
  • style w szablonie globalnym
  • autoformatowanie
 1. Korespondencja seryjna
  • tworzenie kopert i etykiet
  • tworzenie dokumentów listy Microsoft Office Excel
  • tworzenie mailingu seryjnego
  • pola programu Microsoft Office Word
  • zaproszenie na imprezę firmową
 1. Formularze
  • projektowanie formularzy
  • ankieta z polami wyboru i polami rozwijanymi
  • zapisywanie danych z ankiet i ich scalanie
 1. Praca grupowa
  • udostępnianie i ochrona dokumentów
  • zabezpieczenie przed modyfikacją i otwarciem
  • recenzja
  • akceptowanie/odrzucanie zmian wprowadzonych przez recenzenta
  • porównywanie dokumentów
 1. Narzędzia
  • poprawa pisowni oraz tworzenie własnych słowników
  • autokorekta i autotekst
  • hiperłącza
 1. Makropolecenia

 

 1. MS Excel – poziom zaawansowany

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • importować dane ze źródeł zewnętrznych
 • nawiązywać współpracę z Microsoft Access
 • korzystać z funkcji finansowych, bazodanowych i tekstowych
 • tworzyć tabele przestawne
 • metod zabezpieczania arkusza
 • tworzyć i zarządzać scenariuszami
 • sortować na podstawie założonych kryteriów
 • umiejętności prawidłowego formatowania oraz prezentacji danych
 • tworzenia makr oraz pracy z VisualBasic
 • wykorzystywać narzędzie Solver
 • organizowania danych inteligentnych

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 600,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1000,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Import danych ze źródeł zewnętrznych
  • plik tekstowy (.txt, .csv)
  • plik tekstowy z bazy SQL
  • baza danych programu Microsoft Office Access
  • serwis WWW
 1. Microsoft Query
  • podstawy pracy
  • tworzenie i zapisywanie kwerend
  • import wyników do arkusza Microsoft Office Excel
 1. Analiza wielowymiarowa
  • tworzenie i formatowanie tabel przestanych
  • dodawanie własnych pól obliczeniowych
  • wykresy przestawne
 1. Funkcje tekstowe
  • PRAWY(), LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU()
  • SZUKAJ.TEKST(), DŁ(), POWT()
  • ZNAJDŹ(), ZASTĄP()
 1. Funkcje wyszukujące
  • WYSZUKAJ.PIONOWO()
  • WYSZUKAJ.POZIOMO()
  • WYBIERZ()
  • WYSZUKAJ()
  • PRZESUNIĘCIE()
 1. Funkcje bazodanowe
  • BD.SUMA(), BD.ŚREDNIA()
  • BD.MAX(), BD.MIN()
  • BD.POLE(), BD.ILE.REKORDÓW()
 1. Ochrona arkusza
  • zabezpieczanie arkusza hasłem
  • zabezpieczanie bloku komórek
  • zabezpieczanie skoroszytu
 1. Inspekcja formuł
  • śledzenie związków pomiędzy komórkami
  • wyświetlanie treści formuł
  • komentarze
 1. Scenariusze
  • tworzenie scenariuszy
  • zarządzanie
  • raportowanie
 1. Sortowanie i filtrowanie
  • sortowanie na podstawie założonych kryteriów
  • filtry niestandardowe
  • filtry zaawansowane
 1. Prezentacja danych
  • prawidłowa organizacja danych w arkuszu
  • formatowanie warunkowe
  • formatowanie niestandardowe
  • format widmo
 1. Makropolecenia
  • rejestrowanie makr z poziomu interfejsu programu Microsoft Office Excel
  • podstawy edytora VisualBasic
  • tworzenie funkcji niestandardowych
 1. Podstawy modelowania
  • narzędzie Tabela
  • narzędzie Szukaj wyniku
  • wstęp do narzędzia Solver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MS Power Point – poziom zaawansowany

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • tworzenia własnych szablonów (projektów) prezentacji
 • wykorzystywać narzędzia programu MS PowerPoint na poziomie zaawansowanym
 • uatrakcyjniać prezentację wykorzystując animacje, elementy graficzne, wykresy, wstawiać elementy z innych aplikacji
 • przygotowywać prezentację do pokazu i wydruku oraz samodzielnego oglądania

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 600,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1000,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Modyfikowanie i tworzenie własnych szablonów (projektów)
 • wykorzystanie wzorca slajdów, materiałów informacyjnych i notatek
 • umieszczanie elementów graficznych w szablonie prezentacji
 • wiele wzorców slajdów w jednej prezentacji
 • wzorce materiałów informacyjnych i stron notatek
 1. Nadawanie dynamiki elementom prezentacji
 • efekty przejścia pomiędzy slajdami
 • animacja elementów slajdu
 • zaawansowane techniki animacyjne – ścieżka ruchu, chronometraż, animacje odtwarzane jednocześnie
 1. Praca grupowa – wstawianie elementów z innych aplikacji
 • wstawianie konspektu prezentacji
 • wstawianie wykresów i tabel MS Excel
 • osadzanie obiektów jako łącza do innych dokumentów
 • porównywanie dwóch wersji prezentacji
 1. Korzystanie z innych prezentacji
 • kopiowanie slajdów z zachowaniem formatowania źródłowego
 • kopiowanie slajdów z zachowaniem formatowania docelowego
 1. Przygotowanie prezentacji do pokazu
 • pokazy niestandardowe
 • nawigacja po prezentacji podczas pokazu
 • slajdy ukryte
 • widok prezentera prezentacja na dwóch ekranach
 1. Przygotowanie prezentacji do wydruku
 • materiały informacyjne dla słuchaczy – miniatury slajdów
 • materiały informacyjne dla słuchaczy – strona notatek
 • notatki dla prelegenta
 1. Przygotowanie prezentacji do samodzielnego oglądania
 • narracja
 • chronometraż
 • narracja
 • przyciski nawigacyjne
 • prezentacja jak film

 

 1. MS Excel w biznesie

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • analizy danych biznesowych
 • podstaw makropoleceń w języku VBA
 • statystyki w Microsoft Office Excel
 • analizy i prezentacji danych
 • ergonomii

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 800,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1500,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Zewnętrzne źródła danych
  • importowanie i eksportowanie danych
  • kwerendy sieci Web
  • arkusze w Internecie
 1. Wstępna organizacja danych
  • listy danych
  • sortowanie
  • konsolidacja
  • konspekty
 1. Graficzna interpretacja danych
  • standardowe i niestandardowe wykresy
  • wykresy kombinowane
  • linie trendu
 1. Tabele i wykresy przestawne
  • tabele przestawne
  • wykresy przestawne
 1. Projektowanie arkuszy
  • zasady budowania przejrzystych arkuszy
  • adresowanie A1 oraz W1K1
 1. Przeglądanie danych
  • przygotowanie danych
  • estetyka prezentacji danych
  • metody prezentacji danych
  • dane w jednym worku jak tego uniknąć
  • filtrowanie danych metody zaawansowane
  • komentarze
 1. Makropolecenia
  • praca z edytorem VisualBasic
  • funkcje niestandardowe
  • moduły
  • okna dialogowe
  • umieszczanie elementów aktywnych w arkuszu (formularze)
 1. Inspekcja arkuszy
  • analiza struktury i sensowności arkusza
 1. Statystyka
  • wstęp do statystyki matematycznej
  • dodatek Analysis ToolPak
  • dane sezonowe
  • analiza fourierowska
  • niepewność
  • wstęp do modelowania
  • dodatek Solver
 1. Kalkulacje finansowe
  • kalkulacja płatności odsetkowych
  • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)
  • kalkulacja amortyzacji
 1. Dane XML
  • istota danych XML
  • import
  • odświeżanie przy użyciu VBA
 1. Ergonomia arkuszy
  • oczyszczanie i normalizacja arkusza
  • inspektor danych
  • inspektor regionów
  • podsumowanie regionów
  • estetyka prezentacji danych
  • teoria i praktyka przerabiania arkuszy

 

 1. 11. MS Access obsługa baz danych

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • dodawać, usuwać i kopiować rekordy bazy danych
 • korzystać z kwerend wybierających
 • korzystać z kwerend funkcjonalnych
 • filtrować poszukiwane dane
 • tworzyć raporty
 • funkcji importu i eksportu
 • metod zabezpieczania bazy danych

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 600,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 12 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 1. Wstęp do pracy z programem Microsoft Office Access
 • interfejs programu
 • znaczenie tabel i relacji
 1. Tworzenie i obsługa kwerend
  3.    kwerendy w bazie danych
 • symbole wieloznaczne i operatory
 • kwerendy wybierające
 • kwerendy krzyżowe
 • kwerendy wybierające z parametrem
 • tworzenie kwerend przy użyciu kreatora
 • tworzenie kwerend przy użyciu Widoku Projektu
 • udoskonalanie kwerend przy użyciu sprzężeń
 1. Wykorzystanie formularzy do prezentacji danych
 • tworzenie formularzy przy użyciu kreatora
 • tabela przestawna
 • wykres przestawny
 1. Raportowanie
 • raporty
 • tworzenie raportów przy użyciu kreatora
 • tworzenie raportów przy użyciu Widoku projektu
 1. Praca z danymi zewnętrznymi
 • import
 • eksport
 • tabele połączone
 1. 12. MS Access projektowanie baz danych

Uczestnik szkolenia nauczy się:

 • projektować własne relacyjne bazy danych w środowisku MS Access
 • tworzyć tabele bazy danych
 • tworzyć relacje między tabelami
 • korzystać z kwerend wybierających
 • korzystać z kwerend funkcjonalnych
 • filtrować poszukiwane dane
 • tworzyć raporty
 • funkcji importu i eksportu
 • metod zabezpieczania bazy danych

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 900,00 zł

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

 

 1. Wprowadzenie do bazoznastwa
 • definicja bazy danych
 • geneza baz danych
 • typy baz
 • systemy zarządzania bazą danych i ich cele
 • podstawowe pojęcia stosowane w bazoznastwie
 • model relacyjny
 • postulaty Codd’a
 1. Projektowanie bazy danych
 • etapy projektowania bazy danych
 • modelowanie E – R
 • encje
 • atrybuty
 • związki
 • przykład wad baz danych
 • anomalie
 1. Tabele i relacje w programie Microsoft Office Access
 • typy danych
 • reguły sprawdzania poprawności
 • maska wprowadzania
 • tworzenie tabel przy użyciu kreatora tabel
 • tworzenie tabel w widoku projektu
 • tworzenie i modyfikacja relacji pomiędzy tabelami
 • relacje wiele – do – wielu
 • indeksowanie
 • integralność referencyjna
 • praca z tabelami
 1. Tworzenie i obsługa kwerend
 • kwerendy w bazie danych
 • symbole wieloznaczne i operatory
 • kwerendy wybierające
 • kwerendy wybierające
 • kwerendy krzyżowe
 • kwerendy wybierające z parametrem
 • kwerendy funkcjonalne
 • kwerendy aktualizujące
 • kwerendy dołączające
 • kwerendy usuwające
 • kwerendy tworzące tabele
 • tworzenie kwerend przy użyciu kreatora
 • tworzenie kwerend przy użyciu Widoku Projektu
 • udoskonalanie kwerend przy użyciu sprzężeń
 • podstawy pracy z językiem SQL w programie Microsoft Office Access
 • kwerendy SQL
 • kwerenda składająca
 1. Budowa interfejsu bazy danych przy użyciu formularzy
 • interfejs użytkownika
 • typy formularzy
 • budowa formularza
 • formanty
 • tworzenie formularzy przy użyciu kreatora
 • tworzenie formularzy przy użyciu Widoku Projektu
 • połączone formularze i podformularze
 • formularze do tabel łącznikowych
 • tabele przestawne
 • tworzenie i modyfikacja
 • wykresy przestawne
 • tworzenie i modyfikacja
 1. Prezentacja danych umieszczonych w bazie danych przy pomocy raportów
 • raporty
 • tworzenie raportów przy użyciu kreatora
 • tworzenie raportów przy użyciu Widoku projektu
 • podraporty
 1. Praca z danymi zewnętrznymi
 • import
 • eksport
 • tabele połączone
 1. Bezpieczeństwo
 • Zabezpieczanie bazy hasłem
 • Podział uprawnień w ramach bazy danych
 1. Przygotowanie bazy dla użytkownika końcowego
 • Panel sterowania bazą danych
 • Zestaw makropoleceń usprawniających pracę z bazą