JĘZYK PHP POZIOM PODSTAWOWY

Tworzenie dynamicznych witryn internetowych wymaga użycia języka skryptowego, który generuje kod HTML wysyłany ostatecznie do przeglądarki odwiedzającego. Obecnie najpopularniejszym językiem skryptowym wykonywanym po stronie serwera jest PHP. Dzięki szkoleniu opanują Państwo podstawy języka PHP, co odkryje zupełnie nowe możliwości i ułatwi pracę z bardziej rozbudowanymi stronami w języku HTML.

Kurs jest skierowany do osób:

  • których potrzeby dotyczące tworzonych witryn nie mogą być spełnione z powodu niewielkich możliwości języka HTML
  • pragną ułatwić pracę ze stronami tworzonymi w języku HTML
  • zamierzają tworzyć zaawansowane aplikacje internetowe, lecz ich wiedza na temat PHP jest zbyt mała lub nieuporządkowana

Cel kursu:

  • opanowanie języka PHP na poziomie podstawowym
  • umiejętność praktycznego wykorzystania języka PHP do tworzenia dynamicznych stron www
  • wytworzenie nawyków które zaowocują w przyszłości sprawniejszą pracą nad kodem

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

  • korzystać z elementów, które obecne są w każdym języku programowania: zmiennych, stałych, instrukcji warunkowych, pętli, funkcji
  • składni języka PHP oraz jej praktycznego wykorzystania
  • odbierać, przetwarzać oraz zapisywać dane wprowadzone przez odwiedzających
  • tworzyć witryny wymagające zalogowania

Kurs rozpoczyna się wyjaśnieniem różnic między witrynami stworzonymi w języku HTML i PHP. Następnie krok po kroku omawiane są kolejne elementy języka PHP. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przykładami, następnie samodzielnie tworzą kod. Po opanowaniu składni języka uczestnicy poznają zagadnienia związane z programowaniem w PHP: operacje na plikach i katalogach, system sesji, przekazywanie zmiennych pomiędzy podstronami itd.

 

Sposób prowadzenia zajęć i cena:

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 16 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

pdf ZOBACZ PROGRAM – Język PHP poziom podstawowy