ASTERISK IP PBX – KONFIGURACJA I INSTALACJA

Celem szkolenia jest zapoznanie się z konfiguracją oraz działaniem centrali telefonicznej Asterisk. Uczestnicy kursu nauczą się jak konfigurować i uruchamiać usługi głosowe, tworzyć i zarządzać regułami obsługi połączeń (dialplan), przygotowywać zapowiedzi słowne. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie wdrożyć do swojej sieci centralę telefoniczną IP.

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 2 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 16 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.