KURS GRAFIK KOMPUTEROWY DTP (ADOBE INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR)

Celem kursu jest pełne przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego grafika komputerowego w specjalności projektowanie i skład dokumentów tekstowych z przeznaczeniem do druku i publikacji w Internecie, jak również kompleksowe poznanie umiejętności obsługi programów: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Zainteresowani kursem:

  • osoby pracujące lub zamierzające pracować na stanowisku grafika komputerowego w wydawnictwach, biurach graficznych, firmach poligraficznych, drukarniach, firmach hostingowych
  • studenci ASP i uczniowie kierunków graficznych mający zamiar pracować na stanowiskach grafików komputerowych w specjalności projektowanie i przygotowanie dokumentów do druku i publikacji w Internecie
  • osoby  które posiadają podstawy umiejętności obsługi komputera i są zainteresowane zdobyciem wiedzy graficznej od podstaw

Efekty kursu:

  • zdobycie umiejętności samodzielnego przygotowania wszystkich elementów graficznych obecnych w wszelkiego rodzaju dokumentach
  • zdobycie umiejętności projektowania i tworzenie dokumentów graficzno-tekstowych
  • całościowe poznanie zagadnień grafiki rastrowej, wektorowej, tekstowej, organizacji pracy na stanowisku graficznym
  • praktyczne wykorzystanie zagadnień estetycznych występujących w pracach graficznych takich jak: kompozycja obiektów graficznych, kolor, rysunek, liternictwo

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 5 900,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 90 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych

pdf ZOBACZ PROGRAM – Grafik DTP (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)