MS ACCESS OBSŁUGA BAZ DANYCH

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczy się:

  • dodawać, usuwać i kopiować rekordy bazy danych
  • korzystać z kwerend wybierających
  • korzystać z kwerend funkcjonalnych
  • filtrować poszukiwane dane
  • tworzyć raporty
  • funkcji importu i eksportu
  • metod zabezpieczania bazy danych

Sposób prowadzenia zajęć i cena

  • Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 600,00zł
  • Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)
  • Czas trwania kursu 12 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

ZOBACZ PROGRAM – MS Access obsługa baz danych