MS ACCESS PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczy się:

 • projektować własne relacyjne bazy danych w środowisku MS Access
 • tworzyć tabele bazy danych
 • tworzyć relacje między tabelami
 • korzystać z kwerend wybierających
 • korzystać z kwerend funkcjonalnych
 • filtrować poszukiwane dane
 • tworzyć raporty
 • funkcji importu i eksportu
 • metod zabezpieczania bazy danych

Sposób prowadzenia zajęć i cena

 • Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 900,00zł
 • Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1800,00zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)
 • Czas trwania kursu 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.