MS EXCEL – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczy się:

  • względnego i bezwzględnego adresowania komórek
  • korzystać z zaawansowanych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych
  • łączenia funkcji
  • pracy z formatem daty i czasu
  • sortować, filtrować, tworzyć i modyfikować zaawansowane wykresy
  • tworzyć proste makra usprawniające pracę z programem
  • umiejętności zarządzania danymi

Sposób prowadzenia zajęć i cena

  • Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 500,00zł
  • Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)
  • Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.