MS POWER POINT – POZIOM PODSTAWOWY

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczy się:

Podstaw pracy z programem MS Power Point, w tym:

  • tworzyć podstawowe prezentacje wzbogacające przeprowadzane wykłady i seminaria
  • wykorzystywać narzędzia programu MS PowerPoint
  • uatrakcyjniać prezentację wykorzystując animacje, elementy graficzne
  • przygotowywać prezentację do druku

Sposób prowadzenia zajęć i cena

  • Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 400,00zł
  • Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 800,00zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)
  • Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych