MS WORD – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczy się:

Pracy z programem MS Word, w tym:

  • formatować wprowadzony do edytora tekst
  • wstawiać do dokumentu grafikę, diagramy, wykresy
  • wstawiać do dokumentu symbole niedostępne z klawiatury
  • tworzyć korespondencję seryjną

Sposób prowadzenia zajęć i cena

  • Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 500,00zł
  • Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 900,00zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)
  • Czas trwania kursu 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.