Jeżeli jesteś osobą bezrobotną – zgłoś się do nas – przekażemy informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania i  odbycia bezpłatnego szkolenia!

Urzędy Pracy dysponują kwotą do 6 000,00 zł na dofinansowanie kursu dla jednej osoby. Wykorzystaj możliwości,  podnieś swoje kwalifikacje zawodowe oraz pozycję na rynku pracy.

Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy z Urzędami Pracy, znamy wymagane procedury, wypełniamy niezbędną dokumentację. Jako jednostka szkoleniowa posiadamy aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (numer ewidencyjny 2.14/00247/2006).