OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO WF-MAG

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczy się:

  • umiejętności samodzielnej pracy w programie magazynowym
  • pełnej obsługi magazynu ze zdolnością zamknięcia danego okresu rozliczeniowego
  • przygotowania zestawień, podsumowań i prognoz

 

Sposób prowadzenia zajęć i cena

  • Kurs grupowy – maksymalnie do 6 osób, cena 800,00 zł
  • Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 1200,00zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)
  • Czas trwania kursu 16 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.