Szkolenia grupowe organizujemy w małych – maksymalnie 6 osobowych grupach tak aby zapewnić jak największy komfort pracy. Nasi trenerzy starają się uwzględnić w prowadzeniu zajęć indywidualne preferencje poszczególnych osób, z jednoczesnym zapewnieniem realizacji założonego programu merytorycznego. Podczas kursu zapewniamy stałe wsparcie merytoryczne, możliwość konsultacji, pomoc w przyswajaniu przekazywanej wiedzy. Każdy uczestnik otrzymuje zestaw autorskich materiałów oraz ćwiczeń, jak również zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

>Zobacz cennik<