Możemy zorganizować dla Państwa każde szkolenie z naszej oferty podstawowej jako szkolenie „szyte na miarę”.

 

Programy treningów (in-company) przygotowywane są dla każdej grupy indywidualnie, zgodnie z jej specyfiką, potrzebami oraz dostępnym czasem.

Celem szkoleń wewnętrznych jest rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników. Szkolenia realizowane są głównie metodami warsztatowymi (case study, komentarze trenerskie, dyskusje, studia przypadków).

Wiemy, że każde szkolenie wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego wspólnie z Państwem identyfikujemy preferencje szkoleniowe w Państwa firmie na podstawie spotkań i rozmów z zamawiającym szkolenie lub uczestnikami w formie ankiet.

Na podstawie tych wytycznych oraz wiedzy naszych kompetentnych i profesjonalnych wykładowców tworzymy szczegółowy program szkolenia. Po jego akceptacji z Państwa strony dobieramy wykładowcę, przygotowujemy materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne dla uczestników.

Kursant poznaje program na podstawie kolejnych przykładów, zadań, problemów, dla których trzeba znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Nie dajemy instrukcji postępowania, gotowej recepty pokazujemy natomiast drogowskazy, dzięki którym można osiągnąć cel. Wymaga to aktywności, zaangażowania i współpracy ze strony klienta stąd sposób podejścia naszych wykładowców opiera się na właściwym doborze elementów motywacji, które umiejętnie stosują.

Każde zrealizowane szkolenie jest zakończone wnikliwą oceną końcową określającą jego skuteczność. Opracowywany jest raport końcowy, zawierający zarówno analizę ankiet poszkoleniowych, jak również ocenę trenera, jego spostrzeżenia, rekomendację na przyszłość.