TEKSTUROWANIE MODELI 3D

Szkolenie z zakresu teksturowania modeli 3D – przemysłowych, architektonicznych, organicznych. Przegląd technik kształtowania wyglądu powierzchni modelu 3D przy udziale programów Maya, Photoshop, BodyPaint, ZBrush, Headus UVLayout.

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 3 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 24 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych

pdfZOBACZ PROGRAM – Teksturowanie modeli 3D