TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

W szkoleniu największa uwaga poświęcona zostanie na techniki programistyczne w znacznym stopniu ułatwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji i skryptów. Uczestnicy kursu poznają nowe koncepcje i wzorce programowania oraz uczą się jak korzystać z relacyjnej bazy danych i frameworków.

Kurs jest skierowany do osób:

  • pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat języka PHP
  • chcących tworzyć zaawansowane aplikacje internetowe
  • które chcą zapoznać się ze wzorcem MVC oraz frameworkiem Code Igniter

Cel kursu:

  • tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych z użyciem bazy danych oraz frameworka
  • znajomość wzorca MVC

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

  • programować obiektowo z użyciem wzorca MVC
  • korzystać z bazy danych MySQL
  • tworzyć zaawansowane aplikacje internetowe na podstawie framework’a

Kurs rozpoczyna się wspólną dyskusją na temat właściwości dobrze napisanej aplikacji internetowej. Podczas toku szkolenia kursant zapoznaje się z koncepcją programowania obiektowego, działaniem bazy danych MySQL, jej zastosowaniem w skryptach PHP oraz wzorcem MVC. Drugim etapem kursu jest zapoznanie kursantów z frameworkiem Code Igniter i jego możliwościami. W trakcie całego szkolenia wykonywanych jest wiele przykładów i ćwiczeń, na zakończenie szkolenia uczestnicy samodzielnie wykonują mały projekt.

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 5 400,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych.

pdf ZOBACZ PROGRAM – Tworzenie aplikacji internetowych