3DS MAX – POZIOM ZAAWANSOWANY

Podczas szkolenia omówione zostaną zaawansowane zagadnienia związane z grafiką 3D – program szkolenia indywidualnie ustalany z Kursantem (jako bazę wyjściową zakładamy rozbudowanie zagadnień omawianych na poziomie podstawowym).

Sposób prowadzenia zajęć i cena

Kurs indywidualny – kursanci indywidualnie ustalają terminy odbywania się kursu. Harmonogram zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, cena 3 800,00 zł (w przypadku szkolenia indywidualnego zakres merytoryczny jest dostosowywany do umiejętności oraz wiedzy Kursanta)

Czas trwania kursu 24 godzin zegarowych zajęć praktycznych i teoretycznych