Formy kursów

Dopasowujemy się do Twoich potrzeb

Wybierz formę szkolenia, która odpowiada Ci najbardziej

Szkolimy w formie stacjonarnej, jak również online, za pośrednictwem profesjonalnych platform szkoleniowych.

Wybierz odpowiedni kurs oraz formę indywidualną otwartą, zamkniętą dla Twojej firmy lub dla osoby poszukującej pracy chcącej podnieść swoje kompetencje.

Zajęcia prowadzimy w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Indywidualnie

Zajęcia tylko dla Ciebie

Szkolenia indywidualne

Jako jedną z najskuteczniejszych form przyswajania wiedzy stanowią zajęcia prowadzone indywidualnym tokiem nauczania. Harmonogram, zakres merytoryczny oraz terminy ustalane są indywidualnie tak aby dopasować się do tempa pracy, posiadanej wiedzy jak również potrzeb oraz oczekiwań kursantów. Nasi Kursanci sami decydują jak intensywnie oraz w jakim przedziale czasowym będą uczęszczać na zajęcia. Zapewniamy im pełną elastyczność, nie narzucamy terminów, szanujemy ich czas oraz pieniądze – u nas Klient płaci za faktycznie zrealizowane zajęcia, dopuszczamy zmiany terminów (po odpowiednim uprzedzeniu telefonicznym lub mailowym).
Każdy Uczestnik otrzymuje zestaw autorskich materiałów oraz ćwiczeń, jak również zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkolenia indywidualne organizujemy również w domu u Klienta – nie masz czasu lub możliwości dojechania do Centrum, zadzwoń a my dojedziemy do Ciebie!

Dla firm

Celowane w potrzeby Twojej grupy pracowniczej

Szkolenia wewnętrzne

Możemy zorganizować dla Państwa każde szkolenie z naszej oferty podstawowej jako szkolenie „szyte na miarę”.

Programy treningów (in-company) przygotowywane są dla każdej grupy indywidualnie, zgodnie z jej specyfiką, potrzebami oraz dostępnym czasem.
Celem szkoleń wewnętrznych jest rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników. Szkolenia realizowane są głównie metodami warsztatowymi (case study, komentarze trenerskie, dyskusje, studia przypadków).

Wiemy, że każde szkolenie wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego wspólnie z Państwem identyfikujemy preferencje szkoleniowe w Państwa firmie na podstawie spotkań i rozmów z zamawiającym szkolenie lub uczestnikami w formie ankiet.

Na podstawie tych wytycznych oraz wiedzy naszych kompetentnych i profesjonalnych wykładowców tworzymy szczegółowy program szkolenia. Po jego akceptacji z Państwa strony dobieramy wykładowcę, przygotowujemy materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne dla uczestników.
Kursant poznaje program na podstawie kolejnych przykładów, zadań, problemów, dla których trzeba znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Nie dajemy instrukcji postępowania, gotowej recepty pokazujemy natomiast drogowskazy, dzięki którym można osiągnąć cel. Wymaga to aktywności, zaangażowania i współpracy ze strony klienta stąd sposób podejścia naszych wykładowców opiera się na właściwym doborze elementów motywacji, które umiejętnie stosują.

Każde zrealizowane szkolenie jest zakończone wnikliwą oceną końcową określającą jego skuteczność. Opracowywany jest raport końcowy, zawierający zarówno analizę ankiet poszkoleniowych, jak również ocenę trenera, jego spostrzeżenia, rekomendację na przyszłość.

Podnoszące kompetencje

Kursy zwiększające Twoją konkurencyjność na rynku pracy

Kursy dla osób bezrobotnych

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną – zgłoś się do nas – przekażemy informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania i  odbycia bezpłatnego szkolenia!
Wykorzystaj możliwości,  podnieś swoje kwalifikacje zawodowe oraz pozycję na rynku pracy.
Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy z Urzędami Pracy, znamy wymagane procedury, wypełniamy niezbędną dokumentację. Jako jednostka szkoleniowa posiadamy aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (numer ewidencyjny 2.14/00247/2006).