Doświadczenie

minia-1
miani-2
mini-3

Prawie 20 lat na rynku usług szkoleniowych

20 lat na rynku usług szkoleniowych to ponad kilkaset zrealizowanych projektów, tysiące przeszkolonych osób, zrealizowanych godzin szkoleniowych. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich naszych osiągnięć, dlatego pokazujemy nasz dorobek w „pigułce”.

Projekty własne dofinansowane z funduszy unijnych:

 • Projekt pt. „Komputerowe Prawo Jazdy – szansą na lepsze jutro”  Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Szkolenie skierowane było do 190 osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem nowych lub uzupełnieniem kwalifikacji w zakresie umiejętności komputerowych i uzyskaniem certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
 • Projekt pt. „Wiedza szansą na sukces na Lubelszczyźnie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Narodowa Strategia Spójności. Szkolenia skierowane do 300 osób z woj. lubelskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem nowych lub uzupełnieniem kwalifikacji w zakresie umiejętności komputerowych i uzyskaniem certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Wybrane projekty szkoleniowe

 • Agencja Rynku Rolnego – Pakiet MS Office, ponad 300 osób
 • Centrum Języków Obcych ALEXANDER, warsztaty komputerowe, 97 osób
 • Fundacja Bez Względu Na Niepogodę – szkolenia komputerowe dla 12 grup, ponad 180  Uczestniczek projektu MARSZ Kobiet
 • Gmina Klembów – szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, 300 osób
 • Gmina Miejska Kościan – szkolenia podstawowe i uzupełniające wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, 152 osoby
 • Gmina Podegrodzie – szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, 100 osób
 • Gmina Wisznice – szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, 942 osób
 • Gras Savoye Polska – pakiet biurowy MS Office, 214 osób
 • Instytut Badań Literackich PAN – studia podyplomowe z zakresu Adobe InDesign
 • JYSK Sp. z o.o – MS Excel, cykl 16 szkoleń, ponad 150 przeszkolonych osób
 • METRO WARSZAWSKIE – cykl szkoleń, Pakiet MS Office Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej – kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania  z Internetu, 60 osób
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pakiet MS Office, 230 osób
 • Ministerstwo Skarbu Państwa – MS Power Point, 33 osoby
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracja – Pakiet MS Office
 • Ministerstwo Zdrowia – Pakiet MS Office, 147 osób
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pakiet MS Office, 99 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście – Obsługa komputera i pakietu MS Office, Kursy z social media
 • Powiat Otwocki – szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, 470 osób
 • Powiat Pruszkowski – szkolenia z zakresu TIK dla nauczycieli
 • Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie – ok. 100 przeszkolonych osób
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – ponad 40 osób przeszkolonych
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Bemowo – kursy komputerowe, ponad 1000 przeszkolonych osób
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Urząd Dzielnicy Wola – kursy komputerowe, ponad 60 osób
 • Urząd Miasta Zielonka – obsługa komputera, korzystanie z Internetu, 35 osób
 • Tramwaje Warszawskie  Sp. z o.o. – kursy z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla ponad 150 osób
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – cykl szkoleń
 • Urząd Pracy m.st. Warszawy – 15 letnia współpraca, ok. 250 przeszkolonych osób bezrobotnych, z czego ok. 70% uzyskało zatrudnienie